• Активности
  • Обавештења

Извештај о самовредновању

Извештај о самовредновању је доступан на...

Оглас за избор чланова Савета школе

Расписан је оглас за избор чланова Савета Високо техничко-технолошке школе Оглас можете преузети...

РАСОПРЕД ЧАСОВА ЗА ШКОЛСКУ 2015/16 ГОДИНУ

http://www.vhts.edu.rs/studentski-servis/raspored-nastave/

Извештај о самовредновању

Извештај о самовредновању је доступан на...

Реферат за избор у звање професора струковних студија

    Реферат за избор у звање професора струковних студија за уже области а) Заштита животне средине б)...

Оглас за избор чланова Савета школе

Расписан је оглас за избор чланова Савета Високо техничко-технолошке школе Оглас можете преузети...

Скорашње новости - Јавне набавке