• Активности
  • Обавештења

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА за школску 2020/2021. годину. -СЕПТЕМБАРСКИ УПИСНИ РОК-

ПРИЈАВА ПРЕКО ИНТЕРНЕТА ЗА УПИС Искористите указану нову шансу да студирате бесплатно у свом (најближем)...

ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

Према препорукама  Министарства  просвете,науке и технолошког развоја, пријава испита...

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка за избор председника Академије струковних студија Шумадија

Савет Академије струковних студија Шумадија је на седници одржаној дана 30.07.2020. године донео Одлуку о...

ОБАВЕШТЕЊЕ

Збoг трeнутнe eпидeмиoлoшкe ситуaциje, Шкoлa рaди у дeжурству. Зa свe пoтрeбнe инфoрмaциje мoжeтe нaс кoнтaктирaти...