• Активности
  • Обавештења

Обавештење о упису II и III године

Сви студeнти су дужни дa приликoм уписa уплaтe 1700,oo дин нa жирo рaчун шкoлe. Упис (oбнoвa) je oд 03.10. дo 08.10.2016 oд 9h дo...

РАСОПРЕД ЧАСОВА ЗА ШКОЛСКУ 2016/17 ГОДИНУ

http://www.vhts.edu.rs/studentski-servis/raspored-nastave/

Распоред студената I год. по групама

Распоред студената прве године по групама: подела студената Iгодине по...

Obaveštenje

Распоред за летњи семестар можете видети овде.

РЕФЕРАТ за избор наставника

Реферат за избор наставника  страног језика за  ужу област  Страни језици – наставни предмет Енглески...

РЕФЕРАТ за избор наставника

Реферат за избор наставника  за  ужу област Математика информатика можете погледати  код секретара Школе...