Асоцијација за квалитет и стандардизацију

Асоцијација за квалитет и стандардизацију Србије планира да у оквиру 23. националног и 9. мећународног научно стручног скупа ,, СИСТЕМ КВАЛИТЕТА УСЛОВА ЗА УСПЕШНО ПОСЛОВАЊЕ И КОНКУРЕНТНОСT“ организује студентску сесију.

На овај начин студентима би се омигућило да бесплатно објаве рад у Зборнику радова као и да их презентују на конференцији, наравно уколико буду одобрени од стране рецензената.Како би ова иницијатива успела,односно да би се ова сесија реализовала неопходно је да имамо макар по три рада са сваког одсека, а који су у оквиру тематских облати скупа.Молимо студенте и професоре да се укључе у ову иницијативу и дају свој допринос да она успе, у циљу стицања неопходних научно-истраживачких и стручних искустава за студенте,као и ради промоције њихове личне, Одсека и Академије у целини. Детаљније информације о скупу налазе се на следећем линку :https://aqss.rs/prvi-poziv/

Подели ово на