Организација рада Академије струковних студија Шумадија у условима ванредног стања

У условима ванредног стања на територији Републике Србије, сагласно Одлуци Владе Републике Србије о обустави извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним школама и редовног рада установа предшколског васпитања и образовања (“Сл. гласник РС“ бр. 30/2020), Академија струковних студија Шумадија (даље: Академија) организовала је своје  активности на следећи начин:

  1. Настава (предавања и вежбе) на основним и мастер студијама организује се без физичког присуства студената.

Наставни материјали са презентацијама и пропратним упутствима и појашњењима биће редовно ажурирани и доступни на сајтовима Одсека у саставу Академије и преко платформе Мoodle. Студенти ћена недељном нивоу добијати инструкције од предметног наставника и сарадника.

  1. Студентима ће бити признати бодови по основу предиспитних обавеза и то: присуства предавањима и вежбама.
  2. Наставници и сарадници су дужни да у периоду одржавања наставе према распореду часова буду доступни студентима путем средстава електронске комуникације.

Додатне консултације обављаће се искључиво електронским путем. Наставници и сарадници су у обавези да одговоре на упите студената у року од 24 сата. Oдговоре на постављена питања или друге пропратне коментаре и обавештења наставници и сарадници дужни су да доставе свим студентима у групи.

4.Специфични облици наставе које се на овај начин не могу реализовати (лабораторијске вежбе, рад у рачунарским учионицама) неће се обављати до стварања услова за безбедно извођење ових активности.

5.Израда и одбрана завршних, дипломских и мастер радова организоваће се у договору са ментором и препорукама надлежних органа када се за то стекну услови.

  1. Студенти се могу електронским путем обратити студентској служби одсека ради добијања потребних обавештења. Студентска служба је у обавези да одговори на студентске захтеве најкасније у року од 48 сати.
  2. Одсеци су у обавези да организују рад библиотека ради издавањалитературе студентима поштујући правило да је у просторији библиотеке присутан један запослени и само један студент. Обавештење о термину рада библиотеке објавити на сајту одсека.
  3. Отказују се све студентске ваннаставне активности.
  4. Све седнице органа Академије, ако постоји потреба за њиховим одржавањем, организоваће се искључиво електронским путем. Материјали за седнице ће бити достављени у електронском облику.
  5. Наставно особље мора бити на располагању путем email-a и телефона, а у просторијама Одсека Академије присуство наставног особља је могуће само у посебним случајевима, искључиво по налогу руководиоца одсека.
  6. Ненаставно особље у одсецима Академије биће ангажовано у минималном броју уз минимум процеса рада, који ће омогућити функционисање Академије струковних студија Шумадија. Ненаставно особље које није дежурно, радиће од куће на задацима на којима је то могуће, а према плану који ће направити шефови канцеларија стручних служби одсека. Ненаставно особље које ради од куће мора бити на располагању путем email-a и телефона у периоду редовног радног времена.
  7. Рад запослених на хигијенско-техничким пословима биће организован тако да се приоритет даје интензивном одржавању хигијене, а уз коришћење адекватне хигијенске заштите (маске и рукавице).

Oизменама у начину организовањанаставних активности студенти ће бити благовремено обавештени истицањем обавештења на интернет страницама одсека у саставу Академије струковних студија Шумадија.

 

                                                ВД ПРЕДСЕДНИКА АКАДЕМИЈЕ,                                                                                                                                         Проф. др Миломир Гашић

 

Подели ово на