Ранг Листе

Јединствена (прелиминарна листа) за студијски програм:

  1. Технологија
  2. Заштита животне средине и заштита на раду
  3. Информатика и рачунарство

Кандидати који нису задовољни јединственом ранг листом, могу поднети приговор директору Школе у року од 24 часа.

Коначна ранг листа за студијски програм:

  1. Технологија
  2. Заштита животне средине и заштита на раду
  3. Информатика и рачунарство
Подели ово на