У склопу ТЕМПУС IV пројектa EACEA – 517200, 27.04.2015. године у просторијама Високе техничке школе струковних студија из Ниша, одржан је Сајам студената који је имао циљ да повеже студенте са тржиштем рада и ступе у контакт са потенцијалним послодавцима.