О школи

Будуће колегинице и колеге,

У центру нашег града се већ 50 година налази Висока хемијско технолошка школа струковних студија.  Ово је најстарија високошколска установа у Расинском округу.  Из ње је изашло више од хиљаду инжењера хемијско технолошке струке. То је школа која има прошлост али и будућност. У њој се данас школују струковни инжењери Технологије ( на модулима Фармацеутске технологије и  Прехрамбене технологије)  Заштите животне средине, Заштите на раду као и струковни инжењери Информатике и рачунарства.

Ово су примењене студије које трају ТРИ године и у складу су са најновијим интенцијама у високом образовању, а које су признате у Европској унији и Америци.