Информатор о раду

Информатор о раду Високе хемијско технолошке школе струковних студија из Крушевца  је јединствен документ који може да садржи додатке и који је израђен и објављен у складу са упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа (На основу члана 40. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја).

Свако може да се поузда у тачност и потпуност информатора, са даном последњег ажурирања или другим датумом који је у информатору назначен.

Коришћење података из информатора је слободно, а при копирању делова текста из информатора у документ који је објављује или представља другим лицима као свој, наводи се извор информације.

Информатор о раду

 

 

 

 

Годишњи план рада ВТТШСС

Годишњи план поделе предмета и ангажовања наставника

Измена и допуна годишњег плана поделе предмета и ангажовања наставника

Финансијски извештај о изворима финансирања и начина употребе финансиских средстава 2017. годину.

Извештај о финансиском пословању за период 01.01.2017.-31.12.2017.