Историјат

Академија васпитачко медицинских струковних студија Крушевац – Одсек Крушевац (као Виша хемијско-технолошка школа) основан је 1961. године, и то на иницијативу привреде, односно групације тадашњих гиганата крушевачке хемијске индустрије: „Милоје Закић“ (садашња корпорација „Трајал“), „Жупа“, „Мерима“ (садашњи „Хенкел“), ФАМ (сада „Валволин“), истакнутих на просторима тадашње Југославије, па и Европе и света. Деценијама је школовао студенте и раднике хемијско-технолошке струке за потребе поменутих фабрика, али и машинске, металске и
дрвопрерађивачке струке, ради обезбеђивања кадра тадашњих успешних крушевачких фабрика и из тих грана индустрије.
Настављајући и даље, у 21. веку, природну мисију свог постојања да прати актуелне потребе привреде Крушевца и Расинског округа, школа се труди да понуди својим студентима, али и
привреди Расинског округа, кадар за корисна, привлачна и уносна занимања из области прехрамбене и фармацеутске технологије, као и заштите животне средине, заштите на раду,
информатике и рачунарства. У то време, школа добија и прикладнији назив Висока техничко- технолошка школа струковних студија.
Дипломирани студенти школе (чији број се ближи 2000) тренутно се запошљавају како у великим системима у земљи и иностранству, тако и као предузетници који започињу сопствени
бизнис, са примерима да оснивају и заједничкe предузетничке фирме или настављају породични посао. Баве се уносним занимањима из области информатике и рачунарства: израдом веб сајтова и апликација са базама података, програмирањем мобилних уређаја или контролера за управљање „паметним кућама“, дигиталним фармама или индустријским машинама, администрацијом рачунарских мрежа или обрадом мултимедије (слике, звука, филмова и рачунарских анимација). У области технологије, раде у погонима пекарске, млекарске, кондиторске, индустрије прераде воћа и поврћа, безалкохолних и алкохолних пића, индустрије уља и производа од уља, или у фабрикама за производњу лекова, у галенским лабораторијама, у производњи разних мелема, екстраката, масних и етеричних уља, чајева, препарата за негу лица, тела и косе, хипоалергених сапуна и других помоћних фармацеутских производа. Стручњаци за надзор заштите на раду, поред предузећа, раде и у инспекцијским службама или независним агенцијама за образовање и спровођење заштите на раду. Посао аналитичара пример је успешне каријере у области заштите животне средине. 2019. године, одлуком Владе Републике Србије, све високе школе у државном власништву
организују се у академије струковних студија. Висока техничко-технолошка школа струковних студија постаје Одсек Крушевац Академије струковних студија Шумадија, удружена са одсецима Крагујевац, Аранђеловац и Трстеник, насталих од тамошњих високих техничких школа. Одлуком Владе Републике Србије од 26. августа 2022. године Одсек је издвојен из састава Академије Шумадија и припојен Академији васпитачко медицинских струковних студија Крушевац као Одсек техничко – технолошких студија Крушевац.

Наставни кадар Одсека Крушевац, као добар спој младости и искуства, посвећен је напредовању сваког студента, узимајући у обзир његова различита предзнања и афинитете.
Поред тога, и даље се активно усавршава и бави стручним радом у поменутим областима, уз настојање да испрати и будуће трендове развоја привреде у погледу увођења у примену
еколошки чистих технологија, рециклаже, обраде отпада и дигитализације пословања, повезивањем знања из ових стручних области, уз евентуално коришћење и услуга јавне управе.