Организација и управљање

OРГАН УПРАВЉАЊА

Орган управљања Школе је Савет школе. Савет школе је највиши управни орган који одлучује о најзначајнијим питањима рада школе, укључујући глобално планирање и развојну политику као и  коришћење финансијских средстава. Савет школе чине радници Школе (11) и представници студената (3). Влада још увек није именовала представнике оснивача који би били чланови Савета.

 

Председник Савета

МСц. Слађана Савић

 

Чланови Савета

Наставно особље

мр Јоргованка Бојић

мр Бранко Грубић

Галина Илић

Предраг Сибиновић

мр Драгутин Фортуна

мр Лидија Радовановић

Ненаставно особље

Нада Ристић

Мирослав Минић

Данијела Васић

Срђан Ракоњац

Студенти

Милица Милосављевић

Дејана Реметић

Катарина Цураковић

 

OРГАН ПОСЛОВОЂЕЊА

директор школе: др Зорана Милосављевић

 

СТРУЧНИ OРГАН ШКОЛЕ

Наставно веће

 

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ