Организација и управљање

OРГАН УПРАВЉАЊА

Орган управљања Школе је Савет школе. Савет школе је највиши управни орган који одлучује о најзначајнијим питањима рада школе, укључујући глобално планирање и развојну политику као и  коришћење финансијских средстава. Савет школе чине радници Школе (11) и представници студената (3). Влада још увек није именовала представнике оснивача који би били чланови Савета.

 

OРГАН ПОСЛОВОЂЕЊА

др Бојан Милосављевић, проф.с.с.

Председник Савета

МСц. Слађана Савић

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ