Годишњи план рада

Годишњи план рада Високе техничко-технолошке школе струковних студија у Крушевцу

за школску 2016/17 год. усвојен на седници Настaвног већа

можете преузети овде.