Накнаде за услуге студентима

На предлог Наставног већа дана 16.06.2015. године Савет школе је на седници дана 16.06.2015. године усвојио Предлог школарине – накнаде ѕа услуге које Школа пружа студентима за школску 2015/2016. годину.
Ценовник можете преузети овде.