Накнаде за услуге студентима

На предлог Наставног већа дана 24.02.2017. године Савет школе је на седници дана 24.02.2017. године усвојио Предлог школарине – накнаде за услуге које Школа пружа студентима за школску 2017/2018. годину.
Ценовник можете преузети овде.