Студијски програми

Висока техничко-технолошка школа струковних студија је државна образовна институција акредитована за реализацију три студијска програма основних струковних студија:

 

 • СП Технологија (дипломирањем се стиче назив Струковни инжењер технологије)
  • модул 1 – Фармацеутска технологија
  • модул 2 – Прехрамбена технологија
 • СП Заштита животне средине и заштита на раду (дипломирањем се стиче назив Струковни инжењер заштите животне средине)
  • модул 1 – Заштита животне средине
  • модул 2 – Заштита на раду
 • СП Информатика и рачунарство (дипломирањем се стиче назив Струковни инжењер електротехнике и рачунарства)

 

Избор модула се врши у петом семестру студија. Студијски програми оспособљавају студенте за обављање стручних и практичних послова и мањих развојних задатака у предузећима и јавним установама различитих сектора, за предузетништво у овим областима, као и за наставак школовања у земљи и иностранству.

Сви студијски програми се реализују током 3 године (6 семестара) и носе 180 ЕСПБ бодова.

Студије су усклађене са Болоњском декларацијом.