Студијски програми

Висока техничко-технолошка школа струковних студија је државна образовна институција акредитована за реализацију три студијска програма основних струковних студија:

  • СП ТЕХНОЛОГИЈЕ У ПРЕХРАМБЕНОЈ И ФАРМАЦЕУТСКОЈ ИНДУСТРИЈИ
  • СП ИНЖИЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ инжењер заштите животне средине)
  • СП ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО (дипломирањем се стиче назив Струковни инжењер електротехнике и рачунарства)

Избор модула се врши у петом семестру студија. Студијски програми оспособљавају студенте за обављање стручних и практичних послова и мањих развојних задатака у предузећима и јавним установама различитих сектора, за предузетништво у овим областима, као и за наставак школовања у земљи и иностранству.

Сви студијски програми се реализују током 3 године (6 семестара) и носе 180 ЕСПБ бодова.

Студије су усклађене са Болоњском декларацијом.