Вредновање државне матуре од 2024

Вредновање државне матуре при упису на студијске програме
Одсека техничко-технолошких студија Крушевац од школске 2024/25 године

При упису на акредитоване студијске програме Одсека техничко-технолошких студија
Крушевац од школске 2024/25 године, за упис и рангирање на све акредитоване студијске
програме предвиђен је следећи начин бодовања сразмерно постигнутом успеху кандидата на
полагању државне матуре:
 Успех у средњој школи: до 40 поена
 Тест из предмета Српски језик и књижевност, односно Матерњи језик и књижевност
положен у оквиру државне матуре: до 10 поена
 Тест из Математике или (уколико су математику учили две године или краће) другог
предмета са Листе општеобразовних предмета положен у оквиру државне матуре: до
25 поена
 Тест из трећег испита у оквиру опште или уметничке државне матуре (са Листе
општеобразовних предмета и евентуалног Уметничког наставног предмета), односно
из стручног испита стручне матуре: до 25 поена
Кандидати ће се рангирати на јединственим ранг листама за поједине студијске програме, са
укупно максимално зарађених 100 поена за рангирање.