КОНКУРС

Извештај  Комисије за писање извештаја о кандидату пријављеном на конкурс са предлогом за избор једног наставника у звању предавача за ужу област Хемија, број 281/2020-02 од 13. јула 2020. године,  ставља се на увид јавности 30 дана, у секретаријату Академије струковних студија Шумадија, на адреси Косовска 8 у Крагујевцу и објављивањем на интернет страници Одсека у Крагујевцу и интернет страници Одсека у Крушевцу.

Извештај Комисије ставља се на увид јавности дана 13. јула 2020. године.

Извештај

Подели ово на