ОНЛАЈН НАСТАВА

Поштовани студенти,

Због знатног погоршања епидемиолошке ситуације, од 16. новембра 2020. године (7. наставне седмице зимског семестра) сва предавања, рачунске и рачунарске вежбе на Одсеку Крушевац Академије струковних студија Шумадија одржаваће се по моделу онлајн наставе. Сва обавештења у вези са наставним активностима наставно особље дужно је да поставља на платформи Мудл за подршку онлајн настави на веб адреси https://dl.vhts.edu.rs, а студенти су дужни да прате и поступају по овим обавештењима. Све док раде основне и средње школе по тренутно важећем моделу, наставно особље може по потреби и даље организовати уживо колоквијуме, експерименталне лабораторијске вежбе на студијским програмима Технологија и Заштита животне средине и заштита на раду, као и рачунарске, аудиторне и лабораторијске вежбе из предметâ прве године студија. Све наставне активности које се и даље могу одржавати уживо морају се изводити уз поштовање свих прописаних епидемиолошких мера: редовне дезинфекције руку, ношење маски на лицу и држање прописаног физичког растојања, а потребно је да постоје и обавештења на платформи Мудл за подршку е-настави Одсека Крушевац о терминима (или периодима) извођења ових наставних активности уживо.

Питања, запажања, примедбе и дилеме у вези са детаљима организовања наставе које из било којих разлога не могу да поделе на жељени начин са предметним наставницима, студенти могу поставити руководиоцу Одсека Крушевац преко студентске службе на адресу е-поште studen.sluzba@gmail.com.

Подели ово на