ПОДРШКА ПРИВРЕДИ

Академија струковних студија Шумадија, са одсецима у Крагујевцу, Крушевцу, Трстенику и Аранђеловцу, у сарадњи са Привредном комором Србије – РПК Крагујевац и Привредном комором Србије – РПК Крушевац, организује бесплатну консултантску подршку сектору малих и средњих предузећа током трајања ванредног стања.

Крајњи циљ ових активности је да се у следећој фази реализује дугорочна сарадња са привредом кроз менторинг, у циљу даљег повећања конкурентности привреде Србије.

Привредни субјекти заинтересовани за консултантске услуге шаљу емаил на podrska@asss.edu.rs  са наведеним захтевом за услугу. У захтеву је потребно навести тему из програма за коју се тражи консултантска услуга, као и жељени термин. Са консултантом се потврђује термин као и начин остваривања комуникације (ZOOM, Skype, Moodle, itd).

Програм консултантске подршке:

1.               Проблеми и унапређења у спровођењу IMS-a i QMS-a

2.               Тренинг интерних аудитора

3.               Транзиција стандарда на новије верзије

4.               Токови материјала и оптимизација логистичких процеса

5.               Откривање губитака и оптимизација производних процеса

6.               Одржавање опреме (аутономно и професионално одржавање)

7.               Како до LEAN и WCМ методологије

8.               Израда пројеката у циљу добијања средстава  за унапређење производње

9.               Унапређење енергетске ефикасности у индустрији

10.            Документ менаџмент систем

11.            Заштита у рачунарским мрежама, рачунарска сигурност и сигурност података

12.            Заштита животне средине

13.            Безбедност и заштита на раду

Подели ово на