ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА

Прелиминарну ранг листу можете погледати овде.

ОБАВЕШТЕЊЕ (СА ИЗМЕНАМА ТЕРМИНА ЗА УПИС!)

              Кандидати који по конкурсу стекну право уписа подносе:

– оригинална документа (уколико нису доставили приликом пријаве),

– 2 фотографије формата  4,5cm x 3,5cm

– фотокопију личне карте,

– доказ о уплати накнаде за упис у прву годину студија у износу од 2.500,00 дин. (трошкови индекса, обрасца  шв-20, осигурања и за студентски парламент).

          Самофинансирајући студенти морају доставити и доказ о уплати првог дела школарине у износу од 15.000,00 динара, а остатак на пет једнаких месечних рата  до 28.02.2021.год.

          Уплате извршити на жиро рачун: 840-44666-87

                                              позив на бр. 742321

УПИС примљених кандидата  по студијским програмима вршиће се:

Заштита животне средине и заштита на раду – 08.07.2020. од 09 до 12 часова,

Технологија –  09.07.2020. од 09 до 12 часова,

Информатика и рачунарство буџет  10.07.2020 од 09 до 11:30 часова

                                    самофинансирање  10.07.2020 од 12 до 14 часова

ПРИГОВОРЕ НА РАНГ ЛИСТУ МОЖЕТЕ УЛОЖИТИ 03.07.2020. ГОДИНЕ ОД 09 ДО 10 ЧАСОВА.

Подели ово на