РАСПИСУЈЕ СЕ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СTУДИJА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГOДИНУ ТРЕЋИ КOНКУРСНИ РOК

Академија васпитачко-медицинских стуковних студија, Одсек техничко-технолошких
студија у Крушевцу, у ТРЕЋЕМ уписном року уписаће 56 студената и то:

Назив студијског програмаБрој студената на буџетуБрој самофинансирајућих студената
Технологија625
Заштита животне средине и заштита на раду1510
Информатика и рачунарство

Услови конкурса
У прву годину основних студија могу се уписати кандидати који имају средње
образовање, уз полагање пријемног испита из једног од следећих предмета:

 • информатика
 • хемија
 • математика
  ПРИЈАВА КАНДИДАТА:18. до 29. септембра 2023. године од 9 до 11 часова.
  Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа, а оставља
  фотокопије (које не морају бити оверене) следећих докумената:
 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
 3. Диплома о положеном матурском испиту;
 4. Пријаву на конкурс ( добија се у школи);
 5. Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс и спровођење пријемног испита у
  износу од 6.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-2106666-68, са
  позивом на број 06-742121-Т)
  ПРИЈЕМНИ ИСПИТ: 2. октобра 2023. године у 11 часова.
  ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ РАНГ ЛИСТИ: 2. октобра 2023 до 15 часова.
  ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ : 3. октобра до 15 часова
  УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: . 4. октобра.
Подели ово на