Технологије у прехрамбеној и фармацеутској индустрији

Курикулум и књига предмета за студијски програм

ИНЖЕРЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТЕ НА РАДУПРЕУЗМИ

Студијски програм Технологије у прехрамбеној и фармацеутској индустрији има за циљ да образује инжењере који су компетентни да стварају и користе одговарајуће технологије у великим, средњим и малим предузећиме која се баве производњом прехрамбених и фармацеутских производа. Трајање oсновних струковних студија је три године, а свршени студент студијског програма Технологије у прехрамбеној и фармацеутској индустрији стиче звање струковни инжењер технологије и оспособљен је да стечена знања и вештине примени у пракси и стално их иновира. Струковни инжењери технологије могу наставити школовање у земљи или у иностранству.

Потребе за струковним инжењерима технологије у области прехрамбене и фармацеутске технологије постоје у погонима предузећа која се баве производњом и контролом прехрамбених производа, као што су пекарска индустрија, млекарска индустрија, индустрија безалкохолних и алкохолних пића, кондиторска индустрија, индустрија уља и производа од уља, индустрија прераде воћа и поврћа. Такође, струковни инжењери овог профила могу радити у предузећима која се баве производњом и контролом лекова, у галенским лабораторијама, у малим предузећима која се баве производњом разних мелема, екстраката, масних и етеричних уља, чајева, препарата за негу лица, тела и косе, хипоалергених сапуна и других помоћних фармацеутских производа и козметичких препарата. Струковни инжењери технологије који су кроз школовање стекли знања из области прехрамбене и фармацеутске технологије, могу и сами да покрену производњу неког козметичког препарата или помоћног фармацеутског средства или мали производни погон за прераду воћа и поврћа на традиционални начин.

Сврха студијског програма (стандард 2.)

Циљеви студијског програма (стандард 3.)

Компетенције дипломираних студената (стандард 4.)

Студијски програм за генерацију од 2024. године – Књига предмета и курикулум