Упис на слободна места

Обавештавамо све кандидате који су у јунском уписном року шк. 2020/2021. године положили пријемни испит из математике, или хемије или информатике на другој високошколској установи,  да се могу уписати на слободна места на Академији Шумадија – Одсек у Крушевцу, на студијским програмима: 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИБРОЈ СЛОБОДНИХ МЕСТА НА БУЏЕТУБРОЈ СЛОБОДНИХСАМОФИНАНСИРАЈУЋИХ МЕСТА
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО14
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТА НА РАДУ411
ТЕХНОЛОГИЈА1411

Кандидатима ће бити признат пријемни испит положен на другој високошколској установи.

Пријем докумената: од 06. до 10. јула 2020. године, од 9,00 до 14,00 часова.

Контакт телефон: 037/429-603,  контакт e-mail: info@vhts.edu.rs  

Подели ово на