Упис у нову школску 2020/2021

 

Будуће колегинице и колеге,

У центру Крушевца већ 60 година налази се Висока техничкотехнолошка школа струковних студија, најстарија високошколска установа у Расинском округу, чији смо ми наследници. Реноме школе и ван граница Србије потврђују студенти из различитих делова Балкана. Струковне студије у трајању од три године, током којих се остварује 180 ЕСПБ бодова, усмерене су на стицање знања и примену вештина потребних за укључивање у радне процесе. Након завршених струковних студија отварају се могућности и за наставак образовања на другим одсецима Академије и високошколским установама.слика

У нашем Одсеку настава се спроводи по најсавременијим програмима, акредитованим од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а по стандардима европског образовања и Болоњске декларације. Квалитетан наставни кадар, добро опремљене лабораторије и кабинети, богат библиотечки фонд и максимална усмереност на студенте и њихове захтеве гарантују Вам најефикаснији пут до знања.

У прву годину основних струковних студија Академија струковних студија Шумадија-Одсек Крушевац уписаће укупно 120 студената — 100 студената на терет буџета и 20 студената самофинансирајућих.

         

УСЛОВИ УПИСА И ДОКУМЕНТИ ПОТРЕБНИ ЗА КОНКУРС:

  • Положен пријемни испит
  • Диплома о завршеном средњем (трогодишњем или четворогодишњем) образовању
  • Сведочанства свих разреда средње школе
  • Извод из матичне књиге рођених

 

ПОТРЕБЕ СТУДЕНАТА СУ УВЕК НА ПРВОМ МЕСТУ!

                  

Подели ово на