УПИС 2023

У прву годину основних студија Академија васпитачко-медицинских струковних студија,
Одсек техничко-технолошких студија Крушевац, уписаће укупно 120 студената, на
следећим студијским програмима:

р.б. Назив студијског програма Укупан број студената

 1. Информатика и рачунарство 40
 2. Заштита животне средине и
  заштита на раду 40
 3. Технологија 40

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
Припремна настава за полагање пријемног испита из хемије, математике и информатике
одржаће се у следећим терминима : 20.06; 22.06., 27.06., 29.06 од 12 часова. Припремна
настава је бесплатна.
ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА
Пријављивање кандидата је од 21.06. до 29.06.2023. године, од 9 до 13часова.
Потребна документа:

 1. Извод из матичне књиге рођених
 2. Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
 3. Диплома о положеном матурском испиту;
 4. Пријава на конкурс ( добија се у школе);
 5. Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс и спровођење пријемног испита у износу
  од 6.000,00 динара (уплату извршити на рачун)
 6. 840-2106666-68, позив на бр. 06-742121-Т
  ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
  Пријемни испит за све студијске програме ће се одржати 01.07.2023. године у 11 часова.
  Сви кандидати полажу пријемни испит из ХЕМИЈЕ или МАТЕМАТИКЕ или
  ИНФОРМАТИКЕ, по избору кандидата.
  ПРИВРЕМЕНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ће бити објављена 03.07.2023. године у
  10 часова.
  КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ће бити објављена 07.07.2023. године у 15 часова.
  УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА обавиће се 10.07., 11.07., и 12.07.2023. године.
Подели ово на