ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању поступка за избор председника Академије струковних студија Шумадија

Савет Академије струковних студија Шумадија је на седници одржаној дана 30.07.2020. године донео Одлуку о покретању поступка за избор председника Академије струковних студија Шумадија....

Сазнај више

ОБАВЕШТЕЊЕ

Збoг трeнутнe eпидeмиoлoшкe ситуaциje, Шкoлa рaди у дeжурству. Зa свe пoтрeбнe инфoрмaциje мoжeтe нaс кoнтaктирaти тeлeфoнoм. Рукoвoдилaц Oдсeкa: 064 155 03 04 Студeнтскa службa : 061 208 11 82 Библиoтeкa: 064 153 94 48

Сазнај више

КОНКУРС

Извештај  Комисије за писање извештаја о кандидату пријављеном на конкурс са предлогом за избор једног наставника у звању предавача за ужу област Хемија, број 281/2020-02 од 13. јула 2020. године,  ставља се на увид јавности 30 дана, у секретаријату Академије струковних студија Шумадија, на адреси Косовска 8 у Крагујевцу и објављивањем на интернет страници Одсека у Крагујевцу...

Сазнај више

Обавештење

Испити из предмета Индустријска фармација са козметологијом и Фармацеутска фармакогнозија одржаће се 11.02.2020. године у 10 часова.

Сазнај више

Одлука о спровођењу избора за чланове привременог сазива Студентског парламента

Одлуку о спровођењу избора за чланове привременог сазива Студентског парламента Академије струковних студија Шумадија можете погледати овде.

Сазнај више