Информатор о раду

Информатор о раду Високе техничко технолошке школе струковних студија из Крушевца  је јединствен документ који може да садржи додатке и који је израђен и објављен у складу са упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа (На основу члана 40. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја).

Свако може да се поузда у тачност и потпуност информатора, са даном последњег ажурирања или другим датумом који је у информатору назначен.

Коришћење података из информатора је слободно, а при копирању делова текста из информатора у документ који је објављује или представља другим лицима као свој, наводи се извор информације.

Информатор о раду

 

Финансиски план за 2020. годину.

Завршни рачун 2019. година.

Организациони календар рада 2019/20 година

Годишњи план рада ВТТШСС 

Годишњи план поделе предмета и ангажовања наставника

Финансијски извештај о изворима финансирања и начина употребе финансиских средстава 2018. годину.

Извештај о финансиском пословању за период 01.01.2018.-31.12.2018.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВИСОКЕ ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КРУШЕВАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ УСВОЈЕН НА СЕДНИЦИ НАСТАВНО СТРУЧНОГ ВЕЋА 25.09.2018. ГОД.