Накнаде за услуге студентима

Одлука о усвајању предлога о висини школарине и накнаде за услуге која Школа пружа студентима за 2023/2024.год.

Одлука и ценовник – ПРЕУЗМИ