Информатика и рачунарство

Студенти који заврше школовање на смеру Информатика и рачунарство поседују праву комбинацију знања и практичних способности да буду адекватан одговор на практичне, свакодневне потребе подршке производним, управним, здравственим, образовним и осталим пословним радним организацијама у исправној и безбедној примени, одржавању и унапређивању информатичке, рачунарске и комуникационе технологије у пословању. На смеру су зато заступљене све неопходне области рачунарства и информатике од значаја за информатичку подршку у радним организацијама:

  • поред базичног програмирања, изучава се програмирање мобилних уређаја, затим микроконтролера за управљање машинама и процесима у индустрији, као и програмирање Интернет, веб апликација, укључујући и интеграцију са апликацијама на Фејсбуку и Гуглу, или са апликацијама информационих система других установа помоћу XML SOAP и REST веб сервиса; притом се изучава рад у више програмских језика и развојних окружења (C++, Java, .NET, PHP, Javascript, jQuery, Ajax…)
  • изучавање пројектовања софтвера (софтверског инжењерства) и информационих система електронског пословања, заснованих на савременим апликацијама (релационих и објектно оријентисаних) база података
  • принципи функционисања и администрирања различитих врста рачунарских и комуникационих мрежа и системског софтвера (оперативних система Windows и Linux)
  • практична примена мултимедије, рачунарске графике и дизајна у формирању визуелног идентитета и промоције радних организација (рад у апликацијама 2D рачунарске графике PhotoShop и CorelDraw и 3D апликације за креирање рекламних спотова 3D Max Studio).

Већина литературе и наставног материјала доступна је студентима БЕЗ ДОДАТНИХ ТРОШКОВА на веб сајту Школе на систему Мудл за подршку е-настави.

На смеру предаје наставно особље са великим искуством у практичној примени информатичке технологије, са приступом који уважава различитости студената (пре свега у предзнању, радном искуству, афинитетима и искуствима у стицању и примени знања) и подстиче њихово даље усавршавање и напредовање у изабраним областима информатике и рачунарства. То омогућава студентима да могу самостално обављати и специјализоване послове у области програмирања и графичког дизајна који се траже на Интернет сајтовима за упошљавање независних хонорарних извршилаца (freelancer.com, elance.com).

Запосленим студентима излази се у сусрет да могу испуњавати своје предиспитне и испитне обавезе.

Сврха студијског програма (стандард 2.)

Циљеви студијског програма (стандард 3.)

Компетенције дипломираних студената (стандард 4.)

Студијски програм за генерацију од 2017.  Књига предмета и курикулум ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО