Технологија

Студијски програм Технологија образује студенте, кроз обавезне и изборне предмете, за обављање стручних и практичних послова и мањих развојних задатака:

 1. у индустрији, малим и средњим предузећима;
 2. у сопственом предузећу;
 3.  у службама контроле квалитета;
 4. у контролним и развојним лабораторијама;
 5. у инспекцијским службама;
 6. у комуналним предузећима;
 7. у привредним представништвима иностраних фирми;
 8. у копривредним друштима и јавним установама које се баве фармацеутским или прехрамбеним производима.

Конкретне професионалне способности које студенти стичу су:

 1. познавање и разумевање фармацеутске или прехрамбене технологије;
 2. поседовање задоволјавајућег знање из области технологије, које представлја основу за уклјучивање у непосредну производњу у фабрикама или предузећима;
 3. примена стеченог знања у пракси;
 4.  решавање проблема у непознатом окружењу и под новим условима;
 5. организација и контрола производње;
 6. самостално извођење експеримената, статистичка обрада добијених резултата, извођење закњучака на основу резултата експеримената;
 7. писање и презентовање рада на основу резултата експеримента;
 8. развој критичког и самокритичког мишлјења и приступа проблемима;
 9. развој комуникационих способности и спретности у лабораторијском раду;
 10. развој професионалне етике;
 11.  повезивање основних знања из различитих области и њихова примена;
 12. способност праћења новина у струци;
 13.  употреба информационо-комуникационих технологија у овладавању знањем;
 14.  усклађивање професионалног рада са заштитом животне средине и одрживим развојем.

У додатку дипломи, поред звања струковни инжењер технологије, наводи се и модул који су студенти слушали: струковни инжењер технологија – модул фармацеутска технологија или струковни инжењер технологије – модул прехрамбена технологија.

Висока техничко-технолошка школа је акредитовала и реализује студијски програм Технологија због постојања потребе за кадром из ове области у Крушевцу и околини.

Потребе за струковним инжењерима технологије у области фармације постоје у свим предузећима која се баве производњом фармацеутских препарата, препарата алтернативне медицине и козметичких производа. Струковни инжењери технологије у области фармације могу да раде у погонима фабрика које се баве производњом лекова и у галенским лабораторијама, у мањим предузећима која се баве производњом разних мелема, екстраката, масних и етеричних уља, чајева, препарата за негу лица, тела и косе, хипоалергених сапуна и других помоћних фармацеутских производа. Такође, струковни инжењери технологије у области фармације могу и сами да покрену производњу неког козметичког препарата или помоћног фармацеутског средства, у оквиру програма за помоћ при самозапошљавању који нуди Национална служба за запошљавање.

Потребе за струковним инжењерима технологије у области прехрамбене технологије постоје у погонима предузећа која се баве производњом и контролом прехрамбених производа, као што су пекарска индустрија, млекарска индустрија, индустрији безалкохолних и алкохолних пића, кондиторска индустрија, индрустрија уља и производа од уља, индустрија прераде воћа и поврћа. Такође, у Расинском округу постоји и велики број малих и средњих предузећа која се баве производњом хране. Струковни инжењери технологије у области прехрамбене технологије могу и сами покренути мали производни погон у овој области. Данас се све више говори о важности квалитета хране и утицају хране на здрвље, тако да су све популарнији и многобројнији погони за прераду воћа и поврћа на традиционалан начин. Према подацима Регионалне привредне коморе, један од ретких индустријских сектора који редовно бележи раст је управо Прехрамбена индустрија, док међу пет група производа који чине највећи део спољнотрговинске размене спадају поврће, воће, житарице и производи на бази житарица. На основу тих података, можемо закључити да ће на тржишту рада постојати све већа потреба управо за струковним инжењерима технологије у области прехрамбене технологије.

Сврха студијског програма (стандард 2.)

Циљеви студијског програма (стандард 3.)

Компетенције дипломираних студената (стандард 4.)

Студијски програм за генерацију од 2017.  Књига предмета и курикулум

модул – Фармацеутска Технологија

Курикулум

модул – Прехрамбена Технологија 

Курикулум

Студијски програм за генерацију од 2012-2017.  Модул-Фармацеутска Технологија.

                                                                                              Модул-Прехрамбена Технологија.