Технолошке операције 1 и 2.

Након учињене анализе о испуњености услова за излазак на испите из Технолишких операција 1 и Технолошких операција 2 показала се потреба за организовањем додатног термина за одрађивањем вежби из наведених предмета како би се повећала ефикасност студирања у Школи. На допунски термин имају право сви студенти који су у школској 2014/15 слушали ове предмете. Са циљем планирања конкретних дневних термина и припреме апаратура за израду вежби заинтересовани кандидати дужни су да се пријаве и да наведу конкретно које вежбе нису урадили до петка 19.06.2015. у Студентској служби. Сви кандидати су дужни да за пријављени број вежби приложе доказ (уплатница) о плаћању за сваку вежбу сходно важећем ценовнику Школе.
Допунски термин је 22.06.2015 у 9 часова.

Предметни наставник
Др Драган Миленковић проф.
Виши научни сарадник

Подели ово на